Meaningful Brands

Globaalne Havas Media uuring on põhjalik ja praktiline tööriist, mis on heaks sisendiks nii brändi- kui ka kommunikatsioonistrateegiale. Meaningful Brands annab vastuse olulistele küsimustele. Milline on brändi maine? Kuivõrd läheb bränd korda ja mõjutab meie elu kvaliteeti nii kollektiivse kui ka individuaalse heaolu kaudu? Kuidas suurendada brändi tähendusrikkust? Milline on brändi positsioon võrreldes konkurentide ja sarnaste brändidega teistel turgudel ning kuidas on see ajas muutunud? Rohkem infot www.meaningfulbrands.ee

idea-groupidea idea-pr idea-lab idea-havas-media idea-havas-digital