Meedia planeerimise strateegia

Igasugune meediainvesteering peab tagasi tooma reaalse mõõdetud tulemuse ja andma kindlustunde meediakanali valiku õigsuses. Sellest lähtuvalt kasutame meediastrateegia koostamisel Havas Media unikaalseid Meaningful Brands ja Connect uuringuid. Connect aitab otseselt siduda uuringust saadava informatsiooni kindla kommunikatsioonikanaliga.

idea-havas-media idea-havas-digital