Kõneisikustrateegia

Kõneisikustrateegia määratleb teemade- ja kõneisikuteringi ettevõtte meediakommunikatsioonis. Selle valdkonna teenuste juurde kuulub ka kõneisikute meediatreeningute läbiviimine.

idea-pr