Kommunikatsioonistrateegia

Kommunikatsioonijuhtimine on järjepidev protsess. Hea avalik maine ning toimiv ja tõhus meediasuhtlus on omavahel tihedalt seotud. Valikuid, kuidas soovitud sõnum sihtgrupini viia, on alati rohkem kui üks. Kommunikatsioonistrateegia pakub lahenduse alates suhtekorralduse strateegilisest planeerimisest kuni õigete sõnumite, rõhuasetuste ja kanaliteni, mis soovitud sihtgruppe kõnetavad.

idea-pr