Digitaalse turunduse strateegia

Kaardistame kliendi vajadused digitaalmeedias. Selle alusel seame eesmärgid ning loome tervikliku strateegia, mis hõlmab digitaalmeedia erinevaid valdkondi ning on kooskõlas ka ülejäänud turundustegevustega.

idea-havas-media idea-havas-digital