Äristrateegia

Aitame kaasa ettevõtte äristrateegia loomisele. Analüüsime ettevõtte tugevusi/nõrkusi ja eesmärke, turuolukorda ja konkurentide tegevust, mõtleme sihtgrupi vajadustele. Koostame tegevusplaani eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

idea-group