Strateegia

Ettevõtte Jätkusuutlikkus

Oleme koostanud jätkusuutliku strateegia loomiseks tööriista, mis aitab kaardistada ettevõtte
võimalusi, vajadusi ja potsentsiaali ning strateegia alusel planeeritud tegevused ka ellu viia.

Vaata täpsemalt

idea-group


Äristrateegia

Aitame kaasa ettevõtte äristrateegia loomisele. Analüüsime ettevõtte tugevusi/nõrkusi ja eesmärke, turuolukorda ja konkurentide tegevust, mõtleme sihtgrupi vajadustele. Koostame tegevusplaani eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

idea-group


Brändistrateegia/Bränding

Paneme kokku brändistrateegia juhtudel, kui tegemist on näiteks uue brändi turuletoomise, senise brändi rebrändimise või olemasoleva brändi analüüsiga. Hea sisend brändikampaaniale, alus toote- või teenusekampaaniale.

idea-groupidea idea-pr


Digitaalse turunduse strateegia

Kaardistame kliendi vajadused digitaalmeedias. Selle alusel seame eesmärgid ning loome tervikliku strateegia, mis hõlmab digitaalmeedia erinevaid valdkondi ning on kooskõlas ka ülejäänud turundustegevustega.

idea-havas-media idea-havas-digital


Kommunikatsioonistrateegia

Kommunikatsioonijuhtimine on järjepidev protsess. Hea avalik maine ning toimiv ja tõhus meediasuhtlus on omavahel tihedalt seotud. Valikuid, kuidas soovitud sõnum sihtgrupini viia, on alati rohkem kui üks. Kommunikatsioonistrateegia pakub lahenduse alates suhtekorralduse strateegilisest planeerimisest kuni õigete sõnumite, rõhuasetuste ja kanaliteni, mis soovitud sihtgruppe kõnetavad.

idea-pr


Kõneisikustrateegia

Kõneisikustrateegia määratleb teemade- ja kõneisikuteringi ettevõtte meediakommunikatsioonis. Selle valdkonna teenuste juurde kuulub ka kõneisikute meediatreeningute läbiviimine.

idea-pr


Loovstrateegia

idea


Meedia planeerimise strateegia

Igasugune meediainvesteering peab tagasi tooma reaalse mõõdetud tulemuse ja andma kindlustunde meediakanali valiku õigsuses. Sellest lähtuvalt kasutame meediastrateegia koostamisel Havas Media unikaalseid Meaningful Brands ja Connect uuringuid. Connect aitab otseselt siduda uuringust saadava informatsiooni kindla kommunikatsioonikanaliga.

idea-havas-media idea-havas-digital


Turunduskonsultatsioon

Turunduskommunikatsiooni meistriklass. Analüüsime brändistrateegiat, senist kommunikatsioonitegevust ja meediakanalite valikut. Lisaks vaatame üle kõik olemasolevad reklaamlahendused ning anname nõu, kuidas asju paremini teha ja kuhu suunas tulevikus liikuma peaks.

idea-groupidea idea-pr idea-havas-media