Tekstiloome

Pressiteadete, artiklite, kommentaaride ja muude tekstide koostamine ning toimetamine on meie igapäevatöö. Iga teksti loomisel on oluline mõista kellele, kus, millal, mis kontekstis ja mida tekstiga öelda soovitakse. Sihtrühma tunnetamine pole sugugi väheolulisem kui korrektne ja ladus tekst ise. Meie tekstidel on eriline võime silma paista.

idea idea-pr