Sisekommunikatsioon

Sisekommunikatsioon on üks olulisemaid kommunikatsioonivaldkonna liike, mille juhtimisest sõltub olulisel määral organisatsiooni konkurentsivõime, jätkusuutlikkus ning edu. Inimesed, kes kannavad ettevõtte väärtusi, viivad ellu strateegiaid ja esindavad ettevõtet avalikkuse ees, on iga organisatsiooni kõige väärtuslikum vara. Puudulik sisekommunikatsioon on sageli põhjuseks, miks äristrateegia ei toimi. Kui ettevõttes info ei liigu, muutuvad häguseks ühised eesmärgid ja langeb töötajate motivatsioon. Sisekommunikatsiooni juhtimise eesmärk on tagada püsiv, täpne, kõigile mõistetav ja kokkulepitud põhimõtetega infovahetus. Pakume sisekommunikatsiooni nõustamisteenust, koolitusi ja sellega seotud strateegialoomet.

idea-groupidea idea-pr