Meediasuhete juhtimine

Meediasuhted on suhtekorralduse võtmeküsimus. Hästi toimivad meediasuhted on hea avaliku maine alus. Meediasuhete professionaalne juhtimine algab strateegiliste põhimõtete paika panemisest. Tulemuse toob läbimõeldud ja asjatundlikult teostatud tegevuskava, mille olulisteks osadeks on sihtmeedia kaardistus, meediamonitooring, koolitused ja meediatreeningud, mis aitavad meedia toimimise põhimõtteid mõista ning nendega arvestada.

idea-pr