Korporatiivkommunikatsioon

Korporatiivkommunikatsioon hõlmab ettevõtte korporatiivsete eesmärkide, majandustulemuste, ettevõtte esindajate ja muu teabe vahendamist ettevõttele oluliste siht- ja sidusrühmadeni. Korporatiivkommunikatsiooni oluliste elementidena väärivad väljatoomist esitluste/ettekannete koostamine, korporatiivtrükiste loomine, korporatiivsete infokanalite kaardistamine ja sisu loomine, sponsorluspoliitika jt. Korporatiivkommunikatsiooni väljatöötamine saab alguse kommunikatsiooniauditist, millele järgneb vastavalt vajadusele põhjalikum strateegialoome või taktikalise plaani ja tegevuskava väljatöötamine.

Pakume nii täismahus kui ka võtmeelemente eraldi.

idea-pr