PR ja kommunikatsioon

Digitaalse turunduse kommunikatsioon

Digitaalne turundus on väga lai valdkond, hõlmates palju erinevatel platvormidel asuvaid kommunikatsioonikanaleid. Tarbija seadmete kasutusharjumus on erinev, samuti ootused tarbitavale sisule. Loome digitaalsete kanalite kommunikatsioonistrateegia ning kohandame kliendi sõnumid ja sisu.

idea-havas-media idea-havas-digital


Korporatiivkommunikatsioon

Korporatiivkommunikatsioon hõlmab ettevõtte korporatiivsete eesmärkide, majandustulemuste, ettevõtte esindajate ja muu teabe vahendamist ettevõttele oluliste siht- ja sidusrühmadeni. Korporatiivkommunikatsiooni oluliste elementidena väärivad väljatoomist esitluste/ettekannete koostamine, korporatiivtrükiste loomine, korporatiivsete infokanalite kaardistamine ja sisu loomine, sponsorluspoliitika jt. Korporatiivkommunikatsiooni väljatöötamine saab alguse kommunikatsiooniauditist, millele järgneb vastavalt vajadusele põhjalikum strateegialoome või taktikalise plaani ja tegevuskava väljatöötamine.

Pakume nii täismahus kui ka võtmeelemente eraldi.

idea-pr


Kriisikommunikatsioon

Kriisikommunikatsiooni eesmärk on aidata operatiivselt ja tõhusalt kaasa kõikvõimalike kriiside likvideerimisele rakendades selleks õigeid meetmeid, sõnumeid ja kanaleid. Oluline on siinkohal astuda proaktiivseid samme kriiside ennetamiseks ja vältimiseks. Tõhusat abi selleks pakuvad kriisikäsiraamat, sellele eelnev kriisiriskide audit ning kriisikommunikatsiooni meediakoolitus. Pakume oma klientidele püsivat 24/7 valmisolekut ning oleme kriisiolukorra tekkides valmis osutama kõiki vajalikke teenuseid.

idea-pr


Meediasuhete juhtimine

Meediasuhted on suhtekorralduse võtmeküsimus. Hästi toimivad meediasuhted on hea avaliku maine alus. Meediasuhete professionaalne juhtimine algab strateegiliste põhimõtete paika panemisest. Tulemuse toob läbimõeldud ja asjatundlikult teostatud tegevuskava, mille olulisteks osadeks on sihtmeedia kaardistus, meediamonitooring, koolitused ja meediatreeningud, mis aitavad meedia toimimise põhimõtteid mõista ning nendega arvestada.

idea-pr


Online meedia kommunikatsioon


Sisekommunikatsioon

Sisekommunikatsioon on üks olulisemaid kommunikatsioonivaldkonna liike, mille juhtimisest sõltub olulisel määral organisatsiooni konkurentsivõime, jätkusuutlikkus ning edu. Inimesed, kes kannavad ettevõtte väärtusi, viivad ellu strateegiaid ja esindavad ettevõtet avalikkuse ees, on iga organisatsiooni kõige väärtuslikum vara. Puudulik sisekommunikatsioon on sageli põhjuseks, miks äristrateegia ei toimi. Kui ettevõttes info ei liigu, muutuvad häguseks ühised eesmärgid ja langeb töötajate motivatsioon. Sisekommunikatsiooni juhtimise eesmärk on tagada püsiv, täpne, kõigile mõistetav ja kokkulepitud põhimõtetega infovahetus. Pakume sisekommunikatsiooni nõustamisteenust, koolitusi ja sellega seotud strateegialoomet.

idea-groupidea idea-pr


Sotsiaalmeedia kommunikatsioon

Kõikvõimas sotsiaalmeedia nõuab toimivaks suhtlemisplatvormiks püsivat tähelepanu ning hästi läbimõeldud sõnumeid ja tegevusi. Sotsiaalmeedia aktiveerimine suudab kampaaniale pakkuda suurt võimendust. Loome sotsiaalmeedias toimivaid strateegiaid ja tegevusi, samuti pakume igapäevast püsivat kommunikatsiooni administreerimist erinevates sotsiaalmeedia kanalites.

idea idea-pr idea-lab idea-havas-media


Tekstiloome

Pressiteadete, artiklite, kommentaaride ja muude tekstide koostamine ning toimetamine on meie igapäevatöö. Iga teksti loomisel on oluline mõista kellele, kus, millal, mis kontekstis ja mida tekstiga öelda soovitakse. Sihtrühma tunnetamine pole sugugi väheolulisem kui korrektne ja ladus tekst ise. Meie tekstidel on eriline võime silma paista.

idea idea-pr


Turunduskommunikatsioon

Piir suhtekorralduse ja reklaami vahel on tänapäeval hägune. Selge on see, et suhtekorraldustegevused muudavad reklaamikampaania tugevamaks. Tihtipeale muudavad just erinevad PR-aktsioonid kampaania sõnumi tähendusrikkaks või brändi loo elavaks. Ning see kõik paneb kampaania elama.

idea-pr