Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia on tänaseks lahutamatu osa inimeste igapäevaelust. Tegu on väga personaalse kanaliga, kus reklaamile kehtivad omad reeglid. Sotsiaalmeedia strateegia paneb paika selle, et õige sõnum jõuab õige sihtrühmani.

ideaidea-lab idea-pr  idea-havas-media idea-havas-digital