Strateegiline ja taktikaline planeerimine

Töötame välja meediastrateegia, analüüsime ettevõtte tugevusi/nõrkusi ja eesmärke, turuolukorda ja konkurentide tegevust, mõtleme sihtgrupi vajadustele. Koostame soovitatava tegevusplaani eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

idea-havas-media idea-havas-digital