Meedia

Digitaalse meedia juhtimine

idea-havas-media idea-havas-digital


Meedia ostmine ja planeerimine

Meedia ostmisel lähtume kliendi ärilistest eesmärkidest ja läbipaistvuse põhimõttest. Meediaplaneerimisel peame oluliseks soovitada kõige efektiivsemaid kanaleid lähtudes kliendi eesmärkidest, sest iga investeeritud euro peab tagasi tooma reaalselt mõõdetud tulemuse ja olema tarbijale märgatav.

idea-havas-media idea-havas-digital


Strateegiline ja taktikaline planeerimine

Töötame välja meediastrateegia, analüüsime ettevõtte tugevusi/nõrkusi ja eesmärke, turuolukorda ja konkurentide tegevust, mõtleme sihtgrupi vajadustele. Koostame soovitatava tegevusplaani eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks.

idea-havas-media idea-havas-digital