Analüütika

Digitaalne sisuhaldus

Tegeleme sisuga, mis sobib kõige paremini digitaalmeedia kanalites edastamiseks. Loome, edastame, haldame, analüüsime.

idea-havas-media idea-havas-digital


Kampaania järelraport

Pärast kampaania lõppu tehakse järelraport, mis annab ülevaate meediakanalis tegelikult saadud tulemuste kontaktide arvu, katvuse, sageduse jne võrdluse esialgselt planeeritud eesmärkidega.

idea-havas-media idea-havas-digital


Meediamonitooring

Operatiivne ja pidev meedia jälgimine loob võimalusi reageerida olulistele, päevakajalistele teemadele. Samuti on monitooring vajalik turu ja konkurentide tegevuste ning ettevõtte kommunikatsioonitegevuste analüüsiks.

idea-pr


Veebianalüütika

Meil on mitmeid tööriistu digitaalmeedia tulemuste analüüsimiseks. Jälgime ja raporteerime kampaania tulemusi. Aitame kliendil mõista, mis toimub tegelikult tema veebilehel ja e-poes ning anname soovitusi äri parandamiseks.

idea-havas-media idea-havas-digital