Uudised

Sotsiaalmeedia 7 kuuma fakti


Juunis viis Idea Group läbi üle-eestilise sotsiaalmeedia ja nutiseadmete tarbimist puudutava uuringu, mille käigus küsitleti 1020 Eestis elavat inimest. Uuringust joonistuvad välja erinevate rahvus- ja vanuseklasside harjumused sotsiaalmeedia tarbimise ja tehnoloogiliste eelistuste kohta. Siin kõige olulisemad faktid.

1. 9 10-st veebikasutajast käib Facebookis
Facebook on vaieldamatult kõige populaarsem sotsiaalmeedia kanal. Noortest vanuses 18–25 eluaastat kasutab Facebooki lausa 100%. Ja isegi 51–65aastastest veebikasutajatest käib 91% vähemalt kord kuus Facebookis.

2. Instagram kuulub noortele
Instagram on kanal, mis viimasel ajal on kõige enam tähelepanu saanud, seda eriti just nooremas vanuserühmas. Seda fakti kinnitab ka Idea Groupi sotsiaalmeedia uuring. Kõige suuremad Instagrami tarbijad on just noored vanuses 18–25, kellest 42% kasutab Instagrami iga päev. Neile järgnevad 26–35aastased, aga neist „vaid“ 17% kasutavad seda kanalit vähemalt kord kuus.

3. Pinterest köidab naisi enam kui mehi
Pinterest on kõige paremas mõttes oma olemuselt ja sisult väga naiselik sotsiaalmeedia kanal. Ja see peegeldub ka kasutajanumbrites – 11% Eestimaa naistest kasutavad aktiivselt Pinteresti, mida on meestega võrreldes pea kaks korda rohkem (6%).

4. Jõukad eelistavad LinkedIni
Uuringust selgub, et vaid 4% madalama sissetuleku saajatest kasutavad aktiivselt LinkedIni. Kõrgema sissetulekuga inimeste hulgas on LinkedIni kasutajaid üle kolme korra rohkem ehk 15%. Samas tuleb välja, et võrreldes kogu täisealise elanikkonnaga, on kõrgema sissetulekuga inimeste seas muude sotsiaalvõrgustike kasutajaid 2–6% võrra vähem.

5. Enamus Eesti venelasi kasutab Odnoklassnikit
Kui Facebooki hegemoonia on mitte-eestlaste seas pea sama võimas kui eestlaste puhul (91% vs 93%), siis mitte-eestlastel on igakuise kasutuse poolest sotsiaalmeediatest teisel kohal Odnoklassniki.ru (58%) ja kolmandal Vk.com (40%). Mõlemad näitasid võrreldes eelmise aastaga double-digit kasvu.

6. Tahvleid kamandavad lapsed
Peredes, kus noorim laps on vanuses 7–12 eluaastat, on tahvelarvutite igapäevane kasutamine sotsiaalmeedia külastamiseks kõige üldlevinum (36%). Peredes, kus noorim laps on noorem kui 7aastane, on see number 23%. Samas üksinda elavatest inimestest kasutab igapäevaselt sotsiaalmeedias käimiseks tahvelarvutit vaid 10%.

7. Peamiselt jälgitakse sotsiaalmeediat arvutiga
Ehkki 59% eestimaalasi jälgib igapäevaselt sotsiaalmeediat nutitelefoniga ja 22% tahvelarvutiga, siis suurem osa meist (92%) käib sotsiaalvõrgustikes endiselt ka kas laua- või sülearvutiga. 7% kasutab selleks Nuti-TV võimalusi.

 

Rene Rumberg, Idea Groupi sotsiaalmeedia juht