Tehtud tööd

RMK matkatee

Juuli–august 2012

ÜLESANNE

RMK sai 2012. aasta juulis valmis esimese Eestit läbiva
370-kilomeetrise matkatee, mis läheb läbi 6 maakonna, 2 rahvuspargi
ja 9 kaitseala ning pakub suurepäraseid mitmepäevaseid
matkamisvõimalusi. Soovisime kogenud looduses liikujad panna oma
muljeid jagama, et julgustada ka teisi vabas õhus liikumist avastama.

TEOSTUS

Saatsime matkarajale raadiohääle ja tervisefanaatiku Kertu Jukkumi
– rajalt tehti Kertuga otsereportaaže, mis jõudsid lisaks raadiole ka
teistesse kanalitesse. Tegemist oli laiaulatusliku kampaaniaga, mis
hõlmas kõiki olulisemaid meediakanaleid teles, prindis ja internetis.
Tähtsal kohal oli info levitamine uue matkatee kohta – selleks
jagasime voldikuid, mis tehtud taskusse pistmiseks sobilikus
formaadis. Sügise hakul olime kohal looduses liikumise põhiliste
konkurentide juures ehk kinodes ja kaubanduskeskustes.

TULEMUS

RMK matkatee sai tuttavaks kahele kolmandikule eestimaalastest,
samuti paranes ja selgines RMK mainekuvand.