Tehtud tööd

Rimi Eesti tööandjana

Mai ja august 2014

ÜLESANNE

Luua Rimile suurepärase tööandja maineprogramm, mille peamiseks sihtrühmaks on 18–25-aastased noored. Lisaks soov kaasata Rimi ja Säästumarketi olemasolevaid töötajaid ning välja tuua nende positiivsed kogemused.

TEOSTUS

Enne avalikku kampaaniat oli rõhk sisekommunikatsioonil. Näiteks teleklipi filmimisse kaasati ligi 100 Rimi töötajat – see kogemus andis neile võimaluse oma tööandjat teise nurga alt tundma õppida.

Maineprogramm lansseeriti vahetult enne suvist hooajatööliste tööotsingulainet, kasutades telet ja välimeediat. Peamisele sihtrühmale oli lisaks eraldi suunatud online-kampaania, mis hõlmas sotsiaal- ja  tavameediat. Kasutatud olid ka erinevad mobiilsed kanalid.

Kampaania toetuseks kaasati PR-tegevusi, mis tõid teenindaja positiivselt fookusesse. Kahe kampaanialaine jooksul ilmus meedias 15  kajastust, mis toetasid Rimi kui hea tööandja kuvandit.

Kampaania teine laine toimus sügise alguses, eesmärgiga pakkuda üliõpilastele töötamisvõimalust õpingute kõrvalt.

TULEMUS

Töölesoovijate arv kasvas kampaania perioodil 9 korda, nii mõnelegi tööpakkumisele laekus enam kui 100 avaldust. Kampaania perioodil oli teenindaja amet meedias positiivselt fookuses. 69% järeluuringus osalejatest hindas Rimi kui heade töötingimuste ja atmosfääriga töökohta, mis on stabiilne ja usaldusväärne ning kus on ka karjääri tegemise võimalused.


Seotud artiklid ja lingid

Uhkelt Rimis - Parim töö sinu heaks!
VAATA